top of page

תקנון מבצע החודש

15% הנחה על כל האתר לא כולל מוצרים בהנחה מיוחדת.

מוצרים בהנחה מיוחדת כפי שמצויין על כל מוצר.

תוקף המבצע עד 13.11.2021 בחצות או עד גמר המלאי.

 • אין כפל מבצעים והנחות

 • המכירה ללקוחות פרטיים בלבד

 • החברה  BY SORINA רשאית להפסיק את המבצע או להחליפו בכל רגע נתון.​​

 

 • המבצע על המלאי המצוי בחנות האתר בלבד, עד גמר המלאי

 

מוצרים במבצע SPECIAL PRICE - חגיגת שופינג IL בלעדי  באתר

 • תקף באתר בלבד עד 13.11.2021 או עד גמר המלאי. 

 • על המוצרים המשתתפים במבצע. מסומנים בפלח על גבי המוצר: SPECIAL PRICE ONLINE ONLY / SPECIAL PRICE / ONLINE ONLY

 • אין כפל מבצעים והנחות

 • המבצע על המלאי המצוי באתר בלבד. 500 יח' במלאי

 • המכירה ללקוחות פרטיים בלבד

 • החברה רשאית להפסיק את המבצע או להחליפו בכל רגע נתון

 

מבצע מתנה בהפתעה בקנייה מעל 1100 ש"ח

עד 13.11.21​​

 • אין כפל מבצעים. מוצר מתנה אחד ללקוח

 • המכירה ללקוחות פרטיים בלבד

 • החברה רשאית להפסיק את המבצע או להחליפו בכל רגע נתון

 • מוצר בהפתעה - תקף באתר בלבד. בקנייה מעל ₪1100. 25 יח' במלאי 

 

כללי

מבצעי מחיר מיוחד באתר: המחיר המלא לאחר הנחה מופיע על גבי המוצר.

מחיר קודם עם קו מחוק. אין כפל מבצעים והנחות. בכפוף לתקנון המבצע שבאתר. החברה BY SORINA רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

 

הערות

חברת BY SORINA תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע, אופי המבצע, עצם קיומו או כל חלק ממנו, לרבות שינוי המתנה בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדית וללא הודעה מוקדמת.

משך הפעילות יהיה כפוף לשינוי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת המבצע – חברת BY SORINA

הודעה בדבר שינוי תנאי המבצע ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת BY SORINA. פרסום השינוי בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם או אתר האינטרנט של חברת BY SORINA, תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.

 

בכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות תקנון המבצע ו\או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת ,ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו ,לרבות חשש להתנהגות לא ראויה של המשתתף מכל סיבה שהיא, תהיה חברת  BY SORINA רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק, למנוע את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו וזאת אף אם היה זוכה המשתתף במבצע ללא אותו מעשה (ולא תהיינה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות ו/או ביטול זכייתו בנסיבות דנן).

תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

בכל מחלוקת שעניינה תנאי המבצע, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב - יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדי

**במהלך חודש נובמבר ימי האספקה עלולים להתארך לכ14 ימי עסקים בגלל עיכובים של חברת המשלוחים

bottom of page